Print deze pagina

Realiseren verschillende voegen

Bij het realiseren van een gevel of muur door bakstenen, zijn er tijdens het metselen tussen de op elkaar gestapelde stenen lint- en stootvoegen ontstaan.
Dit kan gevoegd worden in een kleur  of voegtype naar eigen keuze. De voeg kan bijvoorbeeld gelijk met het zichtvlak van het steen of juist terugliggend zijn.
Met gelijk zichtvlak steen zal de metselaar de metselmortel tussen de stenen tot voldoende diepte weg- of uitgekrabd moeten hebben.

Als dit gebeurd is maakt de opdrachtgever van de gemetselde gevel of woning zijn idee kenbaar van wat zijn beoogde effect is aan de voeger. Want bij een modern huis en gemetselde gevel wordt er meestal een ander type voeg toegepast dan bij een monument of karakteristieke woning.
Zo zijn de meest voorkomende typen voegen bij moderne gevels:
Platvol glad gevoegd (zichtvlak vol gelijk met zichtvlak steen) of:
Verdiept glad (zichtvlak voeg terugliggend ten opzichte van zichtvlak steen) Hoe diep men de voeg wil hebben, wordt van te voren afgesproken. Van minimaal 1mm tot maximaal 20mm terugliggend ten opzichte van zichtvlak steen is te realiseren.
Een ander voegtype bij moderne gevels is een gekamde geborstelde voeg. Dit type kan net als hiervoor vermeld platvol of verdiept aangebracht worden ten opzichte van zichtvlak steen.

Bij karakteristieke gevels wordt er meestal een snijvoeg type toegepast. Dit is een voeg die is aangebracht gelijk met zichtvlak steen, maar hierbij is langs de hele steen iets van de voeg verdiept weg gesneden, waardoor de voeg smaller (fijner van structuur) oogt en het ook lijkt alsof de voeg buiten het steen zichtvlak uitsteekt.
Bij een knipvoeg type steekt de voeg wel buiten het zichtvlak van de steen uit.
Een derde voegtype is de daggevoeg, deze voeg wordt gelijk met zichtvlak steen aangebracht, waarna er in het midden van de horizontale voeg (lintvoeg) en de verticale voeg (stootvoeg) een lijn wordt gesneden van maximaal 3mm diep.