Print deze pagina

knipvoeg

Een knipvoeg is een type voeg waarbij de voegmortel (voegspecie) buiten het zichtvlak van de gevelsteen uit steekt.
En rond om de gevelsteen iets van de voegmortel weg wordt gesneden (geknipt). Dit geeft een strakke gevelbeeld, fijner van structuur, waardoor de knipvoeg bekrachtigd de steen en extra uitstraling geeft.
Waardoor karakteristieke gevels of sier elementen door de knipvoeg meer in het oog springt.

Een knipvoeg is een andere voeg dan een snijvoeg. Het verschil is dat de voegmortel bij snijvoegwerk gelijk licht met voorkant zichtvlak gevelsteen en rondom gevelsteen iets verdiept voegmortel weg gesneden wordt. Waardoor het lijkt dat de voeg buiten de gevelstenen uitsteekt, maar bijna niet doet. Het blijft immers handwerk waardoor kleine oppervlakte nuance's van voegwerk kunnen voorkomen. Ons huisregel is dan ook, lig de gesneden voeg 95% van de gevel aanzicht gelijk met de zichtvlak steen. Dan is het een snijvoeg. Steekt de gesneden dan wel geknipte voeg 95% van de gevel aanzicht buiten de gevel, dan is het een knipvoeg.

Het snijden of knippen van de voegen gebeurd langs een zo geheten rei, wat een houten of metalen linaal voorsteld, zo verkrijg je strakke rechtere voegen met een schuine kantje ook wel facetrandje genoemd. In het verleden (vroeger) werd een knipvoeg of snijvoeg vaker in woningen toe gepast dan tegenwoordig. Omdat deze voegtype duurder is dan een standaard borstelvoeg of gladde voeg. En het uurloon vroeger minder hoog lag per werknemer. Immers een knipvoeg of snijvoeg is bewerkelijker en arbeid intensiever. Deze oude ambachtelijke voegwerk komt in morderne nieuwbouw woningen haast niet voor. In nieuwbouw woningen met een klassieke uitstraling komt het voor en is van extra toegevoegde waarde.

Ons voegersbedrijf is voor deze oude ambachten in het verleden 2002 als een van de eerste Nederlandse voegersbedrijf, door de N,S,P,V gecertificeerd. Deze authentieke voegsoorten vraagt kennis en kunde, wat door onze ervaring is verkregen. Waardoor de historische waarde en uitstraling behouden blijft van een monument of monumentale gebouwen.