Print deze pagina

Voegtype

Een voeg is de zichtbare deel van de metselspecie en de ruimte tussen de bakstenen of tegels dat wordt de voeg genoemt. Ook het type voeg is bepalend voor de toe te passen hardheidsklasse omdat sommige hardheden met bepaalde voegtype niet realiseerbaar zijn. Vooraf dient dus de esthetische keuze voor een bepaalde type voeg te worden getoets aan de gewenste voeghardheid. Verschillende van deze voegtype hebben opvallende effecten die je zeker moet kennen alvorens je een keuze maakt. Zo geeft een verdiepte voeg evenals een schaduwvoeg een schaduweffect en accentueert ze de gevel stenen. Naast de kleur heeft ook het voegtype een belangrijke invloed op het totaalbeeld van een gevel. het voegwerk neemt per slot van rekening 20% tot 30% van de totale geveloppervlakte in.

Let op:
De geknipte voeg is te zien als een gesneden voeg die buiten het metselwerk uit steekt. Als je van een afstand recht op het metselwerk kijkt, zie je niet snel verschil tussen een geknipte en een gesneden voeg.