Print deze pagina

De Voeg Bekrachtigd de Steen

Het voegtype en de voegkleur spelen een belangrijke rol in het aanzicht van een gevel. De voegkleuren zijn in acht kleur groepen verdeeld, waardoor iedere kleur en elk type voeg de gevel een ander karakter geeft. Voegtype's zijn ook verdeeld in groepen door de vele verschillende kenmerken. Enkele voorbeelden van kenmerken zijn bijvoorbeeld
- glad platvol (zichtvlak voeg gelijk met zichtvlak steen)
- glad verdiept (zichtvlak voeg 2 tot 5mm achter zichtvlak steen)

Ook het type voeg is bepalend voor de toe te passen hardheidsklasse, omdat sommige hardheden met bepaalde voegtype's niet realiseerbaar zijn. Er dient dus vooraf een esthetische keuze voor een voegtype aan de voeghardheid te worden getoetst. De voeghardheid is verdeeld in vier klassen en loopt van VH15 tot VH45. Deze toepassingsklassen zijn in de NEN-3835 en CUR-aanbeveling 61 terug te vinden.

Met behulp van de pendelhammer PM van Schmidt kan de voeghardheid worden gemeten. Dit geeft een goede indicatie van de technische kwaliteit van de voegen.

Voegwerk aanbrengen bij renovatie en restauratie is een ambachtelijke beroep. Het werken met traditionele matrialen en gereedschappen zorgt er voor dat klassieke details weer zichtbaar worden in uw woning of monumentale villa.

Duurzaamheid van voegwerk krijgt men niet vanzelf. Vakkundig te werk gaan en nabehandelen zijn een vereiste!

Bij ons bedrijf bent u in goede handen.