Print deze pagina

Garantie

Over alle producten en geleverde diensten wordt minimaal 10 jaar schriftelijke garantie afgegeven.
Wij zijn verplicht om geleverde diensten uit te voeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de bepalingen van overeenkomsten.

Ook bij vragen voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft, die misschien niet eenvoudig te beantwoorden zijn voor uzelf bij een gemeentemonument, provinciaalmonument of rijksmonument.

Bijvoorbeeld:
Wat is normaal onderhoud aan uw buitengevel? (vergunning vrij) Of:
Wat is wel een wijziging aan uw buitengevel en wat niet? (vergunning verplicht)

Ook eventuele vragen over subsidies of voorfinanciering door het restauratiefonds van monumenten omtrent uw buitengevel kunt u vrijblijvend aan ons stellen.