Print deze pagina

Monumenten

Wat is een monument?

In 1988 is dit als volgt omschreven: “Alle zaken en gebouwen die van algemeen belang zijn, wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.
Rijksmonumenten zijn van nationaal belang en moeten tenminste 50 jaar oud zijn.
Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang en de beperking van 50 jaar en ouder geldt hier niet.”

Zodra een woning of gebouw een monument is, wordt deze beschermd en mag er niet zomaar iets gewijzigd worden zonder toestemming of vergunning van burgermeester en wethouders.
Indien men een monument bezit en wil laten reinigen en onderhouden, zal Gebroeders Waenink als gevelspecialist in overleg met u en monumentenzorg een plan van aanpak bespreken, om de patinalaag op de steen in originele staat te laten.
Maar zonder afbreuk te doen aan uw buitengevel en historische waarde, er toch weer goed onderhouden bij laten staan.

Het renoveren of restaureren van 18de-eeuwse snij- knipvoegen vraagt vakmanschap. Omdat niet alleen regel- en wetgeving nageleefd dient te worden maar men er ook voor moet zorgen dat de hardheid of taaiheid van een voeg in evenwicht is met de hardheid of taaiheid van de steen, om te voorkomen dat er nadien alsnog schades zullen ontstaan. Denk hierbij aan afschilfering van de steen.
Gebroeders Waenink gebruikt nog steeds authentieke materialen waardoor de culturele en historische waarden gewaarborgd blijven.

Waar nu in de nieuwbouw veel cement wordt toegepast, werd er vroeger veel met kalk gewerkt. Het is daarom belangrijk bij eventuele schades en vervalfenomenen herkenning, betekenis, verkrijgbaarheid, soorten, kwaliteit en bewerkingen te beheersen. Daarbij houden we kostenefficiëntie in ons achterhoofd.
Zo zal de historische compleetheid behouden blijven en de duurzaamheid verlengd worden. Daarom zullen ook in het verleden ontstane kleine schades altijd bekeken moeten worden om grote gevolgen en sterkere veroudering, met als gevolg degradatie van historische waarden, tegen te gaan.