Print deze pagina

Algen en mossen

Algen en mossen verschijnen op vochtige plekken in het metselwerk.
Vaak ziet men deze verschijnsel net boven het straatwerk langs de gevel.
Dus net boven het maaiveld of vaak op muurtjes zonder afdekplaat zoals de rollaag van een tuinmuur en de boven kant van de schoorsteen niet te vergeten, dit laatste ontgaat veel mensen omdat deze objecten verder van ons af staat namelijk boven op het dak.
Nou is er met een mooi groen grasveld niks mis mee maar als de gevels groen worden betekend dit niet alleen een ontsierde gevel beeld, het metselwerk alsmede het voegwerk wordt aangetast door zuren van de mossen.
Zo zal het bindmiddel van de specie, dus de kalk en cement oplossen, wat als gevolg geeft alleen nog zand en op lange termijn alleen nog maar nog meer mos.
Het is dan ook belangrijk na nieuwbouw of renovatie de gevel schoon te houden.
Enkele praktische tips zijn:
                                               -  hydrofoberen gevels
                                               -  strookje grind langs gevelmetselwerk
                                               -  afdek kap boven op rollaag met een ruime waterkering