Print deze pagina

Lood reparatie

Omdat loodslabben aan uw woning zorgen voor de afdichting is het van belang dat er geen scheuren of gaten in het lood zitten.
Dit kan namelijk als gevolg hebben dat men lekkage krijgt. Dit is een veel voorkomend probleem bij schoorstenen aan het dakvlak.
Om dit probleem op te lossen, zal men een gerichte reparatie moeten uitvoeren, of geheel nieuw lood er in moeten maken.

Dit laatste kan op twee manieren:

  • Het kapotte lood wegsnijden en opnieuw aanvullen met nieuw lood.
  • Het verwijderen van stenen in de gevel zodat het nieuw gezette lood in de binnenspouw goed aansluit en het binnengedrongen regenwater naar buiten afvoert.

Bij nieuw lood aanbrengen zijn meerdere aandachtspunten van belang:

  • hoe lang moet het lood zijn (denk hierbij aan het optrekkende vocht of eventuele verzadiging van het steen bij langdurige regenval)
  • Hoe dik moet het lood zijn (i.v.m eventuele werking van bijvoorbeeld een gevel of schoorsteen. Bij krimpen of uitzetting kunnen krachten vrijkomen die opgevangen zullen moeten worden)

Bij loodreparatie zal dan ook gekeken moeten worden naar de omvang van de aantasting.
Als gevelrestaurateur zijn wij dan ook in alle disciplines met betrekking tot de buiten gevelsteen thuis. We zorgen ervoor dat de opdrachtgever met een aanspreekpunt van doen heeft en dat eventuele onverwachte kosten tot een minimum beperkt worden, zodat lood vervangen en afvoegen in een pakket zit.