Print deze pagina

Uitloging/uitspoeling

Bij uitloging komen de inhoudstoffen van de stenen of de mortel naar het zichvlak als gevolg van water dat ergens het metselwerk binnendringt en op een lager gelegen plaats weer uittreedt. Als het water voldoende lang in het materiaal verblijft, kunnen stoffen uit het materiaal worden opgelost. Regenwater kan door de wind die op de gevel staat door spleetjes en dergelijke naar binnen worden geperst. Vervolgens stroomt het water beladen met de opgeloste stoffen uit de voeg. Bij een niet goed afgedekte muur kan water van boven af intreden en door het metselwerk omlaag stromen om vervolgens ergens uit te treden. Wat uitstroomt zolang het nog regent, wordt afgespoeld en vormt dan geen probleem. Het water dat nasijpelt na de regenbui veroorzaakt afzettingen die vaak midden op de steen worden aangetroffen onder de stootvoeg van een bovenliggende laag metselwerk. Hierdoor ontstaat een afzetting die meestal alleen door middel vanĀ stralen kan worden verwijderd.
Begin.