Print deze pagina

Uitbloei

Uitboei kan zich voordoen bij zewel de steen als de mortel.Bij stenen van kalkhoudende klei kan ook kalk uittreden.Dan is een deel kalk niet gebonden.Uitbloei bij droging van vers voegwerk ontstaat doordat de in het mortelwater opgeloste stoffen aan het oppervlak van de voeg terecht kunnen komen.Dit kan met name gebeuren als de droging te langzaam plaats vindt bijvoorbeeld door een hoge luchtvochtigheid of een hoge vochtgehalte van het metselwerk.Als men de voegspecie de eene keer natter heeft dan de andere keer dan krijg je ook ook kleur verschil in het voegwerk in de gevel.Doordat de voeg langer nat blijft bij de verharding van de voegmortel geeft dit een lichtere kleur op de voeg.Als de gevel blootstaat aan weersinvloeden zoals regen dan verdwijnt het op den duur vanzelf doordat kalkuitbloei vanzelf wegspoelt.Komt de regen niet optijd of wordt het metselwerk door ligging of afscherming niet of nauwelijks beregend dan wordt de kalk omgezet tot gips.Dan blijkt de uitslag zeer hardnekkig te zijn geworden. reinigen met een zuurmiddel ofsoftstralen zal dan nodig zijn om de gevel weer acceptabel uitelijk te geven.
Begin.