Print deze pagina

Voegen Herstellen

Het herstellen, restaureren of renoveren van uw voegen en gevels zorgt er voor dat de karakteristieken van gevels en gebouwen weer zichtbaar worden, zoals het ooit door de architectuur in baksteenconstructies of ornamenten met metseltekens bedoeld was.

Het is van belang met betrekking tot de rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten dat de uitvoering zorgvuldig en bekwaam wordt aangepakt. Te beginnen bij het uithakken van verweerd of oud voegwerk of dit uit te krabben tot voldoende diepte.

Hierna zullen de gevelstenen gereinigd worden, waardoor het achtergebleven stof en oud voegwerk weg worden gespoeld. Dit zou anders een belemmering zijn voor een goede hechting van nieuw voegwerk met de gevelsteen, wat als gevolg zou kunnen hebben dat men over enkele jaren weer aan renovatie of reparatie toe is.

Daarnaast is het van belang dat bij het nieuw aangebrachte voegwerk zand, cement en eventueel kalk in de juiste samenstelling gemixt zijn. Een goede hardheid van de voeg , of in het geval van een kalkvoeg juist een taaie voeg, zorgt voor een langere levensduur en betere weersbestendigheid.

Ook is nabehandelen van de voegmortel belangrijk bij een eventuele uitdroging door zonnig weer of schrale wind. Dit kan bij nieuw aangebracht voegwerk door te sproeien of te gieten met water. Indien dit alles in de juiste volgorde en met de goede materialen en producten gebeurd, hoeven veel gebouwen maar een keer in hun bestaan te worden gerenoveerd of gerestaureerd.

Helaas gebeurt het in de praktijk vaak dat woningen of andere gebouwen alweer na ongeveer 20 tot 30 jaar toe zijn aan herstel door in het verleden slecht uitgevoerde werkzaamheden. Door te werken met de juiste vakmensen, materialen en producten betekent dit dus dat er winst is voor alle betrokken partijen.

Vakkennis en kwaliteitsbeheersing zijn dus van groot belang voor een goede conditie van het gebouw. De combinatie van een goede conditie met een mooie uitstraling van het gebouw gaat bij ons hand in hand.